NGC6888 - 26.09.2023

Leider nicht so gut geworden


Lights 35x60 sec.


ZWO AM5

SkyWatcher Evostar 80ED + Korrektor

Öffnung 80mm

Brennweite 520mm


Optolong 1,25" L-eNhance Filter


Guiding

Amazon Guidescope 50/190mm + ZWO ASI 120MM Mini


ZWO ASIAIR Plus

ZWO ASI 533MC Pro

ZWO EAF Autofocus