Upcoming Events

Netzwerkarbeiten / geplante Serviceunterbrechungen 26./27.01.2022 - mehr Infos Hinweis ausblenden =>

February 2022

March 2022

  1. Vernal equinox

    Sun, Mar 20th 2022

April 2022

  1. The Lyrids meteor shower will peak in night skies

    Thu, Apr 21st 2022-Fri, Apr 22nd 2022

May 2022

June 2022

  1. Summer solstice

    Tue, Jun 21st 2022

July 2022

August 2022

September 2022