NGC 3628 - Hamburger Galaxie

Teleskop: Lacerta Fotonewton 250/1000

Reducer/Flattener/Barlow: 1,0x

Kamera: ZWO ASI294MC Pro

Chiptemperatur: 0°C

Gain: 121

Offset: 30

Binning: 1x1

Filter: Optolong L-Pro 2"

Anzahl Bilder: 58 x 180s (2h 54min)

Anzahl Darks, Flats, Darkflats: 30, 30, 30

Bearbeitungssoftware: PixInsight