Sh2-173 - Das Phantom der Oper

Teleskop: Lacerta Fotonewton 250/1000

Reducer/Flattener/Barlow: 1,0x

Kamera: ZWO ASI294MM Pro

Chiptemperatur: 0°C

Gain: 121

Offset: 30

Binning: 2x2

Filter: Optolong RGB 2" Filtersatz, Omegon Pro H-Alpha Filter 2''

Abbildungsmaßstab: 0,954 "/Pixel

Bildgröße: 4118 x 2790

Anzahl Bilder: R: 11 x 120s, G: 11 x 120s, B: 12 x 120s, Ha: 72 x 240s

Gesamtbelichtungszeit: 5 h 56 min

Anzahl Darks, Flats, Darkflats: je 30, 30, 30

Bearbeitungssoftware: PixInsight