Sonne 3

 • Sonnenfleck AR2385 vom 4.7.2021

  Sonnenfleck AR2385 vom 4.7.2021

  • Joschi58
  116
  1
  Like 4
 • Sonnenfleck AR2385 vom 3.7.2021

  Sonnenfleck AR2385 vom 3.7.2021

  • Joschi58
  128
  0
  Like 1
 • Sonne im Weißlicht vom 9.5.2021

  Sonne im Weißlicht vom 9.5.2021

  • Joschi58
  154
  0